Kategori arşivi: Linux

Linux Best Practices

CPUlscpucat /proc/cpuinfo Memory Usagefreecat /proc/meminfotophtop Disk Usagedf -hdu -h OS Checkcat /etc/os-releasecat /etc/system-releaselsb_release -asw_vers Usersw, who, userscat /etc/passwd Groupscat /etc/group Change Passwordpasswd Port Checknetstat -ant Change Directory cd /path/to/you/want/to/go İstediğin dizine geçer cd – Eski çalıştığın dizine geçer

Linux kategorisine gönderildi | Yorum yapın

VNC ile RHEL Uzak Masaüstü

Önce bir desktop uygulaması yüklememiz lazım.yum groupinstall “GNOME Desktop” TigerVNC sunucusunu fontlarıyla birlikte yüklemeliyiz.yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1 5903 portundan yayın yapabilmesi için bir service oluşturalım.cp /lib/systemd/system/[email protected] /etc/systemd/system/vncserver@:3.service Kullanıcı bilgisini tüm <USER> alanlarını değiştirerek güncelleyelim.vi /etc/systemd/system/vncserver@:3.service İlgili kullanıcıya geçiş yapıp vncserver … Okumaya devam et

Linux kategorisine gönderildi | Yorum yapın

CentOS 7 & Red Hat Enterprise Linux 7 Java Kurulumu

sudo -i yum update yum list available java\* yum install java-11-openjdk alternatives –config java choose you want

Java, Linux kategorisine gönderildi | Yorum yapın