Yazar arşivleri: Şükrü Çakmak

Şükrü Çakmak hakkında

1987 - insanı sever...

Create a web project with Tailwind CSS

Project folder and Node.js activation Install Tailwind CSS You will have dev dependency for tailwind and tailwind.config.css Configure path Change content element like below to dedicate the directory. Add Tailwind directives Create src folder and input.css file. You will have … Okumaya devam et

Application Servers kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Install Go on CentOS

Check Version Download and Unzip Add to Environment Variable and Take Effect

Application Servers kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Linux Best Practices

CPUlscpucat /proc/cpuinfo Memory Usagefreecat /proc/meminfotophtop Disk Usagedf -hdu -h OS Checkcat /etc/os-releasecat /etc/system-releaselsb_release -asw_vers Usersw, who, userscat /etc/passwd Groupscat /etc/group Change Passwordpasswd Port Checknetstat -ant Change Directory cd /path/to/you/want/to/go İstediğin dizine geçer cd – Eski çalıştığın dizine geçer

Linux kategorisine gönderildi | Yorum yapın

SFTP Configuration on CentOS

It is a cheat sheet for SFTP configuration on CentOS. Long version is on DigitalOcean. Create a User Create a Directory for File Transfers Configure SSH Deamon Restart SSD Deamon Test in the Server Well Done!

Application Servers kategorisine gönderildi | Yorum yapın

VNC ile RHEL Uzak Masaüstü

Önce bir desktop uygulaması yüklememiz lazım.yum groupinstall “GNOME Desktop” TigerVNC sunucusunu fontlarıyla birlikte yüklemeliyiz.yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1 5903 portundan yayın yapabilmesi için bir service oluşturalım.cp /lib/systemd/system/[email protected] /etc/systemd/system/vncserver@:3.service Kullanıcı bilgisini tüm <USER> alanlarını değiştirerek güncelleyelim.vi /etc/systemd/system/vncserver@:3.service İlgili kullanıcıya geçiş yapıp vncserver … Okumaya devam et

Linux kategorisine gönderildi | Yorum yapın

CentOS 7 & Red Hat Enterprise Linux 7 Java Kurulumu

sudo -i yum update yum list available java\* yum install java-11-openjdk alternatives –config java choose you want

Java, Linux kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Linux X11Forwarding

Linux sunucu ekranını kendi masaüstümüze çekmek için X11Forwarding açmamız lazım. Aşağıdaki komutlarla açabiliriz. cat /etc/ssh/sshd_configvi /etc/ssh/sshd_config AddressFamily inetX11Forwarding yes service sshd restart touch /home/user/.Xauthorityxauth listxauth add

Application Servers kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Docker Cheat Sheet

## Docker Version and Infodocker -vdocker info ## List Imagesdocker images ## List Containers (running, all)docker container lsdocker container ls –alldocker psdocker ps -a ## Run a New Containerdocker run <image-name>docker run –name <name> <image-name>docker run -p <outer-port>:<inner-port> <image-name>docker run … Okumaya devam et

Docker kategorisine gönderildi | Yorum yapın